Viering voor thuis – ‘De zachtheid laten spreken’

Ds. Zandrie Albada staat in zijn onlineviering stil bij de wereldwijde protesten tegen rassendiscriminatie. Die houden ons een spiegel voor, zegt hij.

Onlineviering week 24

Verlangen

Niet ik
maar jij hebt het bedacht
jijzelf zei immers
kom dichtbij
jouw weg is die van mij
wacht maar
je mag schuilen niet alleen
maar wonen ook
mijn huis is nu voor jou
ik help met goedheid
en verwachtingsvolle rust
al sta je dan alleen
maar breken zul je niet
wees maar niet bang
ik houd van jou

Een gedicht naar Psalm 27 (Ferlangst, Henk Pietersma)
Ferlangst

Lucas 6, vers 36 t/m 38

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden; een goede, stevig aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.

Nieuwe Bijbelvertaling
Zwanen (Co de Kok)

Related posts

Comments are currently closed.

Top