Contact

Vrijzinnigen Nederland, afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerk met de beelden
Peulenstraat 167 (geen postadres)
Hardinxveld-Giessendam

Postadres:
p/a Arkelse Onderweg 116
4206 AH Gorinchem

Website:
www.kerkmetdebeelden.nl
www.facebook.com/dekerkmetdebeelden

Like ons op Facebook!

E-mail:
info<at>kerkmetdebeelden.nl
redactie<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorganger:
Dr. A.P.B. van Meeteren
E-mail: avanmeeteren<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorzitter:
Dhr. C.G. Verdoorn

Vice-voorzitter:
Mevr. T. Keizer-Trapman

Algemeen adjunct:
A.E. Kazen-van Dijk

Secretaris:
Dhr. Z. Albada
Tel.nr. [06] 5174 3468
e-mail z.albada<at>gmail.com

Financiële werkzaamheden:
K. Bohré
Tel.nr. [0184] 614359

Bezoekadres:
Peulenstraat 167, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam

Financiële gegegevens
Rek.nr.  NL70 INGB 0000 5957 95
Rek.nr. NL11 RABO 0325 0333 74
RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 8050.62.117
Nummer Kamer van Koophandel: 40321854

Top