Contact

Vrijzinnigen Nederland, afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerk met de beelden
Peulenstraat 167 (geen postadres)
Hardinxveld-Giessendam

Postadres:
p/a Groot Veldsweer 55215
3371 CB Hardinxveld-Giessendam

Website:
www.kerkmetdebeelden.nl
www.facebook.com/dekerkmetdebeelden

Like ons op Facebook!

E-mail:
info<at>kerkmetdebeelden.nl
redactie<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorganger:
Dr. A.P.B. van Meeteren
E-mail: avanmeeteren<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorzitter:
Mevr. E. Sluimer-Vervoorn

Vice-voorzitter:
Mevr. T. Keizer-Trapman

Algemeen adjunct:
A.E. Kazen-van Dijk

Secretaris en webmaster:
Mevr. M.A. de Groen-van den Berg
Tel.nr. [0184] 617365
e-mail tilly<at>degroen.eu

Financiële werkzaamheden:
K. Bohré
Tel.nr. [0184] 614359

Bezoekadres:
Peulenstraat 167, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam
na telefonisch overleg: 0184-612002

Financiële gegegevens
Rek.nr.  NL70 INGB 0000 5957 95
Rek.nr. NL11 RABO 0325 0333 74
RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 8050.62.117
Nummer Kamer van Koophandel: 40321854

Top