Wie zijn wij

De Kerk met de Beelden wil een vereniging zijn van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof en leven.

De Kerk met de Beelden is een afdeling van Vrijzinnigen Nederland. We willen een vereniging zijn van mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun geloof en leven. Mensen met zowel een vrijzinnige als een orthodoxe achtergrond. We willen in gesprek gaan met elkaar over onze zoektocht. Ieders zoektocht is uniek, maar we geloven wel dat we elkaar kunnen ondersteunen. We streven naar een gelijkwaardige uitwisseling van ideeën over de bron van het leven en onze verbinding daarmee. De Bijbel is voor ons een belangrijk uitgangspunt.

Vrijzinnigen Nederland (voorheen de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB) is geworteld in het vrijzinnig christendom en verwant aan het religieus humanisme.

De landelijke vereniging is georganiseerd in enkele tientallen afdelingen. De afdeling Hardinxveld-Giessendam heeft zo’n dertig leden en begunstigers.

Onze vieringen op zondagmorgen zijn een ontmoetingspunt. Telkens is er na afloop koffie; dan is er gelegenheid om even bij te praten of nader kennis te maken. 

Er zijn verder doordeweekse bijeenkomsten. Op de leeskring bespreken we interessante boeken. Tijdens het themacafé praten we over allerlei onderwerpen. Er is regelmatig contact met andere vrijzinnige gemeenschappen in de regio.

Eens per kwartaal ontvangen leden en begunstigers het eigen blad De Band. Verder valt er veel interessants te lezen op onze website en de internetpagina van de landelijke vereniging.

Het is niet nodig lid te zijn om deel te nemen aan de activiteiten, iedereen is welkom. Er wordt soms een vaste en soms een vrije bijdrage gevraagd.

Als u zich thuis voelt in de vrijzinnige geloofsgemeenschap kunt u onze activiteiten bezoeken. Onze afdeling heeft naast deelnemers aan de activiteiten ook leden en begunstigers nodig om te kunnen voortbestaan. U kunt ons steunen als lid of als vriend.

U kunt ook alleen een abonnement op het afdelingsblad nemen.

Onze inkomsten krijgen wij uit collectes tijdens kerkdiensten, jaarlijkse bijdragen en giften van leden en begunstigers.