ANBI

Kerk met de Beelden heeft de ANBI-status. Daarmee zijn wij een erkend goed doel. Je kunt ons steunen en we publiceren onze bestuurlijke en financiële gegevens.

Heb je vragen over hoe je ons kunt steunen, neem dan even contact op. 

ANBI gegevens

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Hardinxveld-Giessendam
Kerk met de beelden
Peulenstraat 167 (geen postadres)
Hardinxveld-Giessendam

Postadres:
Arkelse Onderweg 116,
4206 AH Gorinchem

Website:
www.kerkmetdebeelden.nl

E-mail:
info<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorganger:
Dr. A.P.B. van Meeteren
Tel.nr. [06] 26258184 (alleen overdag bereikbaar)
E-mail: avanmeeteren<at>kerkmetdebeelden.nl

Voorzitter:
Cor Verdoorn

Vice-voorzitter:
Mevr. T. Keizer-Trapman

Algemeen adjunct:
A.E. Kazen-van Dijk
R. Vis
J. Verdoorn-Sluimer

Secretaris:
Drs. Z. Albada
Tel.nr. [0183] 622529
E-mail: info<at>kerkmetdebeelden.nl

Financiële werkzaamheden:
K. Bohré
Tel.nr. [0184] 614359

Bezoekadres:
Peulenstraat 167, 3371 AM  Hardinxveld-Giessendam

RSIN/Fiscaalnummer ANBI: 8050.62.117
Nummer Kamer van Koophandel: 40321854

Doelstelling
Doelstelling van onze vereniging volgens artikel 2 van de statuten:

 1. De vereniging heeft ten doel het vrijzinnig-christelijk geloofsleven te bevorderen, alsmede ruimte te geven aan het vrijzinnig religieus leven.
 2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
 • het houden van godsdienstoefeningen en andere bijeenkomsten voor volwassenen en jongeren;
 • Het bieden van gelegenheid tot bediening van de doop en de viering van het avondmaal;
 • Het doen inzegenen van huwelijken;
 • Het geven van catechetisch onderwijs en het bevorderen van vrijzinnig christelijk godsdienstonderwijs, onder meer aan leerlingen van onderwijsinrichtingen;
 • Huis- en ziekenbezoek;
 • Jeugd- en bejaardenwerk;
 • Samenwerking met andere groeperingen;
 • Andere wittige middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Deze doelstellingen worden verwezenlijkt door:

 • Het houden van kerkdiensten, zoals onder a, b en c genoemd.
 • Het verzorgen van uitvaarten.
 • Kindernevendiensten als er kinderen zijn.
 • Het bezoeken van leden, zieken en ouderen zowel door de voorganger als door leden.
 • Gelegenheid geven voor onderlinge contacten.
 • Lezingen.
 • Exposities.
 • Leeskring.
 • Contacten met andere kerken en geloofsgemeenschappen.
 • Het verzorgen van de website www.kerkmetdebeelden.nl.
 • Het verzorgen van het kerkblad De Band, verschijnt viermaal per jaar.

Er is geen beleidsplan. Er zijn wel statuten.

Er is een voorzitter, secretaris en administrateur. Er zijn twee algemene bestuursleden.
Bestuurders zijn onbezoldigd en ontvangen een vergoeding voor gemaakte kosten.
Vrijwilligers kunnen eventueel een vergoeding ontvangen c.f. de normen van de belastingdienst.
Vrijzinnigen Nederland heeft een Centrale Regeling voor voorgangers, waarbij de traktementsrichtlijnen van de PKN gevolgd worden.

Jaarverslagen

De volgende verslagen hebben we voor je beschikbaar: